آلبوم جدید و بسیار زیبای Yanni با نام Mexicanisimo با 4 كیفیت متفاوت ...MP3 320

دانلود کل آلبوم در یک فایل زیپ            Directlink

 01 El Cascabel.mp3 8.1 MB  
 02 Granada.mp3 8.9 MB  
 03 La Bikina.mp3 6 MB  
 04 El Son De La Negra.mp3 7.2 MB  
 05 Cielito Lindo.mp3 7.3 MB  
 06 Silverio Perez.mp3 6 MB  
 07 Guadalajara.mp3 7.3 MB  
 08 Mi Cuidad.mp3 8.5 MB  
 09 Maria Bonita.mp3 7.1 MB  
 10 La Culebra.mp3 6.7 MB  
 11 La Malaguena.mp3 10.3 MB  
 12 Mexico Lindo Y Querido.mp3 7.5 MB  

MP3 192

دانلود کل آلبوم در یک فایل زیپ            Directlink

 01 El Cascabel.mp3 4.9 MB  
 02 Granada.mp3 5.4 MB  
 03 La Bikina.mp3 3.6 MB  
 04 El Son De La Negra.mp3 4.3 MB  
 05 Cielito Lindo.mp3 4.4 MB  
 06 Silverio Perez.mp3 3.6 MB  
 07 Guadalajara.mp3 4.4 MB  
 08 Mi Cuidad.mp3 5.1 MB  
 09 Maria Bonita.mp3 4.3 MB  
 10 La Culebra.mp3 4 MB  
 11 La Malaguena.mp3 6.2 MB  
 12 Mexico Lindo Y Querido.mp3 4.5 MB  MP3 128

دانلود کل آلبوم در یک فایل زیپ            Directlink

 01 El Cascabel.mp3 3.3 MB  
 02 Granada.mp3 3.6 MB  
 03 La Bikina.mp3 2.4 MB  
 04 El Son De La Negra.mp3 2.9 MB  
 05 Cielito Lindo.mp3 2.9 MB  
 06 Silverio Perez.mp3 2.4 MB  
 07 Guadalajara.mp3 2.9 MB  
 08 Mi Cuidad.mp3 3.4 MB  
 09 Maria Bonita.mp3 2.9 MB  
 10 La Culebra.mp3 2.7 MB  
 11 La Malaguena.mp3 4.1 MB  
 12 Mexico Lindo Y Querido.mp3 3 MB  

OGG 64

دانلود کل آلبوم در یک فایل زیپ            Directlink

 01 El Cascabel.ogg 1.7 MB  
 02 Granada.ogg 1.8 MB  
 03 La Bikina.ogg 1.2 MB  
 04 El Son De La Negra.ogg 1.5 MB  
 05 Cielito Lindo.ogg 1.5 MB  
 06 Silverio Perez.ogg 1.2 MB  
 07 Guadalajara.ogg 1.5 MB  
 08 Mi Cuidad.ogg 1.7 MB  
 09 Maria Bonita.ogg 1.5 MB  
 10 La Culebra.ogg 1.4 MB  
 11 La Malaguena.ogg 2.1 MB  
 12 Mexico Lindo Y Querido.ogg 1.5 MB

WMA 20

دانلود کل آلبوم در یک فایل زیپ            Directlink


 01 El Cascabel.wma 548.2 KB  
 02 Granada.wma 599.4 KB  
 03 La Bikina.wma 402.2 KB  
 04 El Son De La Negra.wma 482.5 KB  
 05 Cielito Lindo.wma 488.2 KB  
 06 Silverio Perez.wma 407.8 KB  
 07 Guadalajara.wma 492.2 KB  
 08 Mi Cuidad.wma 571.8 KB  
 09 Maria Bonita.wma 480.1 KB  
 10 La Culebra.wma 453.3 KB  
 11 La Malaguena.wma 694.3 KB  
 12 Mexico Lindo Y Querido.wma 504.4 KB  

نوشته شده در تاریخ سه شنبه 2 آذر 1389    | توسط:    | طبقه بندی: یانی | YANNI،     | نظرات()